Spúšť

Živé kvety

Niekto stlačí spúšť
A ten, čo drží, kričí pusť
A tí, čo to videli vravia
Že sa viac nedá na to zabudnúť

Ten, čo drží, kričí pusť
A niekto stlačí spúšť
A tí čo ostali vedia
Že sa viac nedá na nič spoľahnúť

Nedá sa ujsť
Nedá sa ujsť
Nedá sa ujsť
Ostala spúšť

A nikto nemá chuť
Každý sa stará ako nezmoknúť
A kdekto zapíja prázdno
Veľké jak celá saharská púšť

A život je iba púť
Čo prišla do dediny baviť ľud
A tí, čo zradili dobre vedia
Na čo sa spoľahnúť

Nedá sa ujsť
Nedá sa ujsť
Nedá sa ujsť
Ostala spúšť


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz