Tvoje meno

Živé kvety

Tvoje meno vynesie ma strmým svahom hore
ako vietor,
tvoje meno, vypustím ho ako dušu
nad naším mestom.
Ja nemám talent pre vlastníctvo,
niekto lepší príde preto vždy
na moje miesto,
len príval smiechu do čeľustí
ma nikdy neopustí, viem to,
už viem to.

Hohohó, teraz už viem to,
hohohó, ako nikto.

Tvoje meno vynesie ma strmým svahom hore
ako vietor,
tvoje meno, vypustím ho ako dušu
nad naším mestom.
Pre číru pasiu, že radšej nič než niečo nasilu
sa vzdávam tvojich bozkov na šiju,
aj keď to bolí, aj keď to robíš
ako nikto,
ako nikto.
	
Hohohó, teraz už viem to,
hohohó, ako nikto.

Tvoje meno vynesie ma strmým svahom hore
ako vietor,
tvoje meno, vypustím ho ako dušu
nad naším mestom.
Ja ťa chránim pred vetrom a ja ťa skrývam pred
svetom
ako svetlo
a cítim smútok kozmonauta, čo sa dobre
nepripútal,
viem to, už viem to.

Hohohó, teraz už viem to,
hohohó, ja sa mám ako nikto,
hohohó, už viem to,
hohohó, som človek nikto.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz