Dievky sme milovali

Arzén

Dievky sme milovali na zelenej, na holi,
tam za nami behali, vienky nám ponúkali.
Prišla prvá, počerná, mali sme ju do rána.
Do rána, do bieleho, do spievania vtáčieho.
Prišla druhá, zlatavá, mali sme ju obaja.
Milovala by dve noci - a bez Božej pomoci...
Prišla tretia, ryšavá a dala sa bozkávať,
prosila bez ustania, dosť toho milovania!

Svadba bude na holi, tam sa s tebou pomodlím,
svrčkovia nám zahrajú, netreba nám organu.
Nech sa mračná čudujú, jak zbojníci milujú,
nech sa mračná čudujú, jak zbojníci milujú.

Héj, hej, hej hej, hej, hej, héj, milujú....


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz