Na kríži svet

Arzén

Naspäť na stromy, zničiť všetko čo sa dá, jeje
majú predstavy myslieť dolármi je fajn.

S diablom spojený, vyčistiť Zem pre ich raj
s chuťou piraní požrať melóny si kráľ.

Naspäť na stromy, zničiť všetko čo sa dá, chachachacha
majú predstavy myslieť dolármi je fajn.

S diablom spojený, vyčistiť Zem pre ich raj
s chuťou piraní požrať melóny si kráľ.

Svet na kríži je
visí a ticho stoná()
bok má prebodnutý
zemeguľa je tŕňová()
lásky už niet
nájdi ju kde sa skrýva()
čo sa s nami deje
odpoveď ti uniká.

Naspäť na stromy, zničiť všetko čo sa dá
majú predstavy myslieť dolármi je fajn.

S diablom spojený, vyčistiť Zem pre ich raj
s chuťou piraní požrať melóny si kráľ.

|: Svet na kríži je
visí a ticho stoná()
bok má prebodnutý
zemeguľa je tŕňová()
lásky už niet
nájdi ju kde sa skrýva()
čo sa s nami deje
odpoveď ti uniká. :|


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz