V nedeľu nad ránom

Arzén

Hm   E          A
V nedeľu nad ránom s milú som spal
Hm   E       A
a o jej nemoci sa nenazdal
  E     A     E     A
|: a tu zrazu o pol noci upadla mi do nemoci
Hm    E    F#    Hm
ach Bože, prebože čo robiť mám :|

Povedz mi, má milá, čo ťa bolí
pôjdem ti do Viedne pre doktori
|: A mňa bolí hlava, ruce a mňa bolí moje srdce
ach Bože, prebože čo robiť mám :|

Keby ťa, má milá, sám Pán Boh vzal
čo som ti sľuboval, to bych ti dal
|: Dal by som ti truhlu spraviť, na dvanástich zvonoch zvoniť
ach Bože, prebože čo robiť mám :|Zdroj: http://zpevnik.wz.cz