Anjel

Vidiek

D G Hmi G

R: Anjel leží na zemi,
  nehýbe sa, nerozpráva,
  zdá sa, že je zranený,
  pri pádoch sa to však stáva.
  Anjel leží na zemi,
  nehýbe sa, nerozpráva,
  byť z neba k zemi zrazený,
  tak to nie je žiadna sláva.

1. Vravíš, že si anjel,
  že panna si s krídlami,
  tvoj zrak modro palnie,
  keď lietaš si nad nami.

2. Však dávaj si pozor!
  Čo lieta, to odletí.
  Tým ťažšie sa padá,
  čím vyššie sú úlety.
R:

3. Vravíš, že si anjel,
  že panna si s krídlami,
  no nič nepochopíš,
  keď lietaš tu nad nami.

4. Veď nadpozemská bytosť
  na zemi žije celá
  a chce byť stále pri tom,
  čo vidí v nej anjela.
R:


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz