Návšteva u strýka

Vidiek

D G C D

D        G           D   G
Prvýkrát kúpili mi lístok a nebol ani drahý,
len za dukát kúpili mi lístok na naše štátne dráhy.
Vo vlaku stáť a vnímať celý svet a ľudí, to ma práve ťahá,
preto som šiel na dlhú cestu, smer veľká Bratislava.

Emi    C   D
Navštíviť svojho strýka
Emi    C    A
nech si s ním potykám.

D          G            D   G
Ako sa mám aj na iné sa pýtal a predstavil mi hostí,
po večeri a pár litríkoch ostali len kosti
keď toho už bolo dosť, domov som chcel ísť
a dostal som aj dary,
lenže sám ich naraz neodnesiem z veľkej Bratislavy.

Emi   C   D
Každý ma u nás víta,
Emi   C   A
som synovcom strýka.

D        G     D    G
Neviem čím, tak čím sa mu odmením.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz