S vlastnou tvárou

Vidiek

F#mi     A   E
Spravili sme dobre, že sme odhodili veslá,
netrápi nás pojem svedomie a gestá.
Oznámil mi človek, na dvoch miestach nemôžeš stáť,
každý chváli svoje.

E
My chceme rásť s vlastnou tvárou,
vieme rásť s vlastnou tvárou.

F#mi    A   E
Na neznámom dvore zakotví ten, koho berie
rozbúrené more, kto sa nevie orien-
tovať pre svoj dojem, čo je zlé a čo je ktoré,
nás nevedú stroje.

E
My chceme rásť s vlastnou tvárou,
vieme rásť s vlastnou tvárou.

Na neznámom dvore zakotví ten, koho berie
rozbúrené more, kto sa nevie orien-
tovať pre svoj dojem, čo je zlé a čo je ktoré,
nás nevedú stroje.

My chceme rásť s vlastnou tvárou,
vieme rásť s vlastnou tvárou.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz