Luciana

Anna K.

Na horách moje nářečí
na filmy se koukám už bez řečí
ten nejmenší byt, co v srdci mám
kde s láskou na ní vzpomínám
kde s láskou na ní vzpomínám
kde s láskou na ní vzpomínám

Vrať mí křídla snům
Vrať mí křídla snům

Na horách laviny útočí
a z města tuláci svý zlato roztočí
tohle místo pomalu umírá
ale když tu spím jsem to zase já
ale když tu spím jsem to zase já
ale když tu spím jsem to zase já

Vrať mí křídla snům
Vrať mí křídla snům


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz