Carský soud

Andrtová-Voňková Dagmar

Dm         Am
Co tak šumíš zelená doubravo
F         Am
že mně nedáš o tom přemejšleti
F           Am
jak mně zejtra bude se staviti
F               Am H
před soud strašlivý samotného cara

Tu mne bude se car vyptávati
pověziš mně ty jonáku ty selský synku
s kým jsi krad a s kým jsi loupežil
a mnoho-li při tobě bylo společníků

Povím já ti pravoslavný care
povím čistou a vzevrubnou pravdu
že u mne bylo čtvero společníků
první můj společník temná noc byla

Druhý můj společník moje pravda
třetí můj společník moje prostá mysl
čtvrtý byl stín, který já nevrhal
ten mého osudu zpřetrhal nitku

Odpoví mi na to pravoslavný car
dobře ty jonáku ty selský synku
žes tak hezky krad a hezky vodpovidal
za to já chci tebe podarovat

Prostřed pole staveníčkem vysokým
o dvou sloupech a jednom trámu


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz