Čertův sluha

Komunál

Právě se ti zbortil svět
a lidi kolem jsou lhostejní,
k tomu jak se cejtíš, pomoc,
slovo tak vzdálený.

Chceš, aby tě někdo vyslech,
pomoh aspoň slovy pár,
místo toho slyšíš, táhni,
na zaplacení nemáš.

Bloudíš, kam máš jít,
všechno se ti černý zdá,
když náhle objeví se postava tak záhadná.

Ona ví, jak lidi dokážou bejt cizí a laciný,
místo z pekel přichází,
a ty sám sebe slyšíš.

S tou tvou pekelnou listinou
já upíšu se ti navždy.
Peklo, dík, že právě ty mě chceš,
kéž očistíme ten náš svět.

Já vím, že tě ztrácím,
já peklu se upsal, už nejsem sám,
kdo nemá sílu, aby lidem odolal.

Až i ty svou sílu ztratíš,
až i ty zbydeš tu sám,
až zjistíš, že nemáš sílu,
abys lidem odolal.

S tou tvou pekelnou listinou...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz