Za řehtej můj vraný koníčku

- Lidové písně

Za řehtej můj vraný koníčku, za řechtej vesele,
jestli tě má milá uslyší, na mě si vzpomene,
až ve vsi klekání odzvoní a lidé půjdou spát,
zlíbám tě má drahá Mařenko, zlíbám tě na stokrát.

Klekání dávno už zvonili, už bylo půl noci,
ještě se Jeníček s Mařenkou drželi v náručí,
že v lásce nikdo jim nebrání, milovat se mohou,
[: koníček ve stáji za řechtal, zazvonil podkovou.:]

Jen počkej má drahá Mařenko až pole doorám,
vraného koníčka napojím, travičku nasekám,
až ve vsi klekání odzvoní a lidé půjdou spát,
zlíbám tě má drahá Mařenko, zlíbám tě na stokrát.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz