Čtyři andělé

Žalman Pavel Lohonka

Emi
Pole pole políčko
jsi až do nebe k pánu
C        Hmi
čtyři spadlí andělé
  C       Emi
tě chodí orat k ránu

Chodí chodí za rosy
mají zraněná křídla
a na nohou řetězy
ořou za trochu jídla

A když pole zorají
pak napijou se vína
pomodlí se k večeru
a tak to věky bývá

Lásku lidem zasejí
už zítra časně k ránu
zemi deštěm pokropí
a odletí zpět k pánu

Až to pole pokosím
já dám na muka Boží
za ty spadlý anděly
ať světlo v poli hoří


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz