Čas chvátá

Matuška Waldemar

1. Máma jen věčně ruce spíná: 
  "Ty kluku líná, hrom aby tě vzal. 
  Věz, že jsi k ničemu a břídil, 
  kdyby ses pídil, dotáhs to dál." 
  Já ale pro věc nemám zápal, 
  kam bych se drápal, kam bych se hnal. 

R: Čas chvátá, dneska jsi klouček, zejtra táta, 
  a v skráních máš sníh. 
  Čas chvátá, kde zůstal, holka rozesmátá, 
  loňskej tvůj smích? 
  Čas chvátá a stejně pořád voní máta, 
  do chvílí mí siesty. 
  Čas chvátá, odbila pátá, 
  tak si dám dvacet ještě do šestý. 

2. Ne, nemám místo krve mlíčí, 
  co se mi příčí, je něco hrát. 
  Ne, nemám kariéru v plánu 
  a sluhou panů se nechci stát. 
  Svůj chleba jím, sví víno pívám 
  a po svým zpívám, 
  jak to mám rád. 

R: Čas chvátá...

3. Dejte mi ještě jedno bílý, 
  jsme tu jen chvíli, ať je co pít. 
  Kdo chce, ať šplhá, kůži svlíká, 
  to mě víc říká, mít čistej štít. 
  Písnička má mě doprovází, 
  tak co mi schází, 
  vždyť chci jen žít. 

R: Čas chvátá... 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz