Vejdi (Baby)

Laufer Josef

Dvířka jsou dnes dokořán a plný vody džbán,
Tak vejdi jestli žízeň tvá,je větší než má zahrada.

Vejdi dál,pak uvidíš,kde všechny barvy mají skrýš,
cizím slovem,kde je zášť a dítě nepoznává pláč.

R: Vejdi, jsi-li jako já hravý,
   velký či malý a jakkoliv starý.
   Vejdi,každý ruku ti podá
   i pro tebe voda je v tom džbánu bezedném.

Vejdi dál,tak mnohem blíž,tváře dětí uvidíš,
každé jinou barvu má a stejnou řečí zavolá.

R: Vejdi, ? bezedném.

SOLO

Vejdi dál a neklepej,ohřej se a vyprávěj,
O dětství,pak o láskách,o pravdě,psané ve vráskách.

R: Vejdi, ? bezedném.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz