Vlastní názor

Jaksi taksi

Ami  F      Dmi   G    Ami      
Říkáte moudrost ale  myslíte věrnost tradicím. 
Před čím se ukrýváte bytosti prej i myslící? 
Říkáte láska, ale  myslíte na to, komu nejvíc vzít, 
před čím se ukrýváte ? 
Ami          F       
Nevěřím v boha, ani ve víru tvojí, 
G           C                
nevěřím na mír, když se stále zbrojí, nevěřím vládě, 
ať už jakýkoli, že chce jen dobro, pro ty co jí zvolí. 
F                   
Nevěřím na budoucnost - no future !!! 
G                   
Nevěřím na budoucnost - no future !!! 

Nevěřím státům plným úředníků, nevěřím mediím 
a politikům, nevěřím na svobodu uvnitř klece, 
tam kde jsme stokrát byli, vracíme se. 

F              
Máš jenom názor a nic víc, 
G               
koho tím názorem přesvědčíš. 
Cmi   G#    A#  Cmi    
Pravda! Raz, dva, tři. Co to je 
víra, raz, dva, tři, co to je 
právo, raz, dva, tři,.co to je. 

Nevěřím systémům 
a institucím, nevěřím dějinám a revolucím. 
Nevěřím našim matkám, otcům našim, 
mám svý oči a to mi stačí, máš jenom názor a nic víc, 
koho tím názorem přesvědčíš. 

Cmi G# A#   Cmi   G#  A# Cmi  
Nevěřím v boha ani ve víru  tvojí. 
Nevěřím?


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz