Motýle zblízka

Nagy Peter

  C   G      Ami 
1. V okne motýľ zápasí a
      F,Ami      Dmi7  
 modrozlatýprášok svieti v špine
     G,C  G       Ami 
 pavučín.Podíď bližšie Uváž si
      F    G       C   Ami,Fmi
 či uvidíšniekoho viac o život stáť 
 

 2. Záchvev krídel v prachu znie, tak že zbadáš
 ako mlčíme tým istým jazykom. To je to
 motýlie "nie". A ďalšieho z nás
 si závisť prišpendlí
 
      C    G         Ami   
 ? Motýle zblízka sú len na pohľad celkom
   Emi        F    Ami     
 bez hlasu. Nie každý má tan vzácny dar
    B        G          
 počuť výkrik motýľov. Údelom krídlatých
 je trpieť pre pozemský rozmach tých
       F      G    
 čo chcú do rúk chytať voľnosť
     Ami      F 
 niečích snov, motýľov
 

 3. Ráno na viečka si dáš modrozlatý prášok
 z krídel vzácnych motýľov. Ďašia zo žiarlivých
 vrážd, keď hlúpi chcú mať krásu cudzích snov


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz