Mariin chlapeček

Tomášek Radek

Před mnoha časy v Betlémě, tak to říká kniha knih
Čistá panna uléhá, když těžký den už ztich´ 

Jásej, vnímej jasnou zář, to narodil se král
Čas proroků se naplnil, když u jeslí Josef stál
Jásej, zpívej, vnímej zář, to narodil se král
Hvězda září, i když Betlém spí
Bude zářit lidem dál!

Tu hvězdu nejdřív zahlédli pastýři u svých stád
Když andělé k nim zalétli, jim prvním zprávu dát

Ten den se Josef s Marií na nocleh přišli ptát
Jim nebyl lidský azyl přán, je nechtěl nikdo znát

Jásej, vnímej jasnou zář, to narodil se král
Čas proroků se naplnil, když u jeslí Josef stál
Jásej, zpívej, vnímej zář, to narodil se král
Hvězda září, i když Betlém spí,
Bude zářit lidem dál!

Tu noc pak našli tichou skrýš, když pomoc lidskou nešlo mít
Tam směli v kruhu němých tváří první vánoční sen snít

Před mnoha časy v Betlémě, tak to říká kniha knih
Čistá panna uléhá, když těžký den už ztich´

Jásej, vnímej jasnou zář, to narodil se král
Čas proroků se naplnil, když u jeslí Josef stál
Jásej, zpívej, vnímej zář, to narodil se král
Hvězda září, i když betlém spí,
Bude zářit lidem dál!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz