Ctihodní

Klíč

   Emi   D          Emi
1. Ctihodní jdou, mají sváteční procesí,
         D           Emi
  pěkně růžoví jsou, svědomí jest jim hrou,
       D          Emi
  závist a zášť k pasu do měšce pověsí,
         D          Emi
  mají baret a plášť, a to cení se zvlášť.

      Ami           G
R: Almužnu dát, zvedat chvost jako páv,
               H7
  a když sis nakrad', tak slav,
              Emi
  běž se hadrákům klidně smát,
          Ami            G
  (malé) úsměvy hrát, a ty, cos' náhodou chcíp',
               H7
  buď zdráv, je dobro jen vtip,
              Emi
  starý satan ví, že je mlád.

2. Farizej pán davu rád rady udílí,
  chce být prorokem zván, má už báječný plán,
  kdo nedá se svést, pojde s básníky za chvíli,
  bude pro svět to čest, kdekdo dojat tím jest.
R:

      Emi   D          Emi
3. [: [: Ctihodní jdou, mají sváteční procesí,
            D           Emi
     pěkně růžoví jsou, svědomí jest jim hrou ... :] :]
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz