Zas Volnej

- Bluegrass

        ZAS VOLNEJ ( Mavča ) 
       (Some Old Day/ 
       Flatt and Scruggs) 
 
 
     Já byl venku i v dešti dřel 
     řetěz s koulí na nohách měl 
     chci jít domů za mámou 
     zas volnej 
     Sladkej den až vypadnu 
     špína , zdi , vězeňskej dvůr 
     chci jít domů za mámou 
     zas volnej 
 
     Ref - Zas volnej , 
     tak se modli čekej 
     chci jít domů za mámou 
     zas volnej 
     Sladkej den až vypadnu 
     špína , zdi , vězeňskej dvůr 
     chci jít domů za mámou 
     zas volnej 
 
     Odpusť žádám já matku svou 
     způsobil jsem bolest tvou 
     domů jít chci za tebou 
     zas volnej 
     Brachoj řekni a sestře mé 
     všem přátelům co jsem měl 
     chci jít domů za mámou 
     zas volnej 
     Ref - 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz