Tragická Romance

- Bluegrass

        TRAGICKÁ ROMANCE ( mavča ) 
       (The Tragic Romance/Doc Watson) 
 
 
     Místo v srdci mám , je to v Tennessee Hills 
     pár borovic má , ve skalách místo svý 
     tam mám boudu svou před lety stavěnou 
     starý , vzpomínky vrací se na lásku mou 
 
     Já dvořil se dívence , sladké a fér 
      má v očích zář , k pasu vlasy hnědé 
     když řekla že lásku jen mě navždy dá 
     to já zbabělej blázen jít chtěl sem dál 
 
     Já chtěl by sem říct , proč já jí nechat měl 
     toulám se dál musím sám smutek nést 
     já zřel jak jí muž jiný v náručí měl 
     líbal jí jak mohou milenci jen 
 
     Pak šel jsem domů , žal jen trápil mysl mou 
     rychle balím dál , musím jít cestou svou 
     už roky dlouhý sám , toulám se krajinou 
     však , dál v myšlenkách , chci domů za milou 
 
     Já v městě malém jednou večeři když mám 
     chlap tam cizej , k mému stolku sedá 
     vyprávím příběh svůj , on překvapen povídá 
     a , vždyť sestra má , byla ta láska tvá 
 
     Když vyslech story mý , řekl víš znát bys měl 
     tebe ráda jen měla , leží v hrobě svém 
     tu dobu celou , tebe jen čekala dál 
     tak proč jí opuštíš , nemohla znát 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz