Lovec kožešin

táborová klasika

Lovec kožešin 
  Interpret/autor: František Nedvěd 
 
 
       a                     E                     a 
1.	Na severu chatu měl dřevěnou, říkal, že je život samý dluh, 
                        d   E                   a 
       winchestrovka byla jeho ženou, Jerry, vlčák zase věrný druh. 
                             E                       a 
       Radost měl ten starý lovec koží, že se jeho kořist rychle množí. 
                         E                       A 
      A když večer u krbu se hřál, Jerry, vlčák u nohou mu stál. 
                              E 
R. Jerry, starý, brachu jsme tu stále sami, nikdo nechce snášet krutý osud s námi. 
         A                   E                              A    a 
  Až nás ruka tvrdá do propasti srazí, nikdo nezapláče, že tu někdo schází. 
 
2.	Do města vez kůže na výměnu, dostal za ně zásoby a prach, 
       přivedl jsi také mladou ženu, první růži, na kterou kdy sáh. 
       Šťasten byl ten statný lovec koží, že se jeho kořist stále množí. 
       A když večer u krbu se hřál, Jerry zalez jakoby se bál. 
 
R. Jerry, starý, brachu, už tu nejsme sami, žena bude snášet krutý osud s námi, 
   až nás ruka tvrdá do propasti srazí, ona si zapláče, že tu někdo schází. 
 
3.	Jednou našel chatu opuštěnou, odešel mu jeho lásky květ, 
       a tu, kterou nazýval svou ženou, chaos města zavolal jsi zpět. 
       Trpce se jen usmál lovec koží, životem se zkušenosti množí 
       a když večer u krbu se hřál, Jerry zase u nohou mu stál. 
 
R. Jerry, starý brachu, už jsme zase sami, žena nechce snášet tvrdý osud s námi, 
   až nás ruka tvrdá do propasti srazí, nikdo nezapláče, že tu někdo schází ... 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz