Země pohádek

- Filmové melodie

Země pohádek - text 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedenkrát za dlouhý čas 
nebe otvírá svou náruč. 
Duha září oblohou, 
zvony zní a z dálky nesou 
živý sen, který se ti zdál, 
jak procházíš tou bránou, 
ze všech stran zní dětský smích 
a v duši mír zas vnímáš najednou. 
Tak jen vítej v zemi pohádek, 
beze zloby, bez hádek, 
v zemi co nemá konec ani začátek. 
Tak vítej... 
 
Ref.: 
Země pohádek, zázraků 
země dětských snů a přání. 
Všichni jsou zvaní, jen račte dál, 
bránu vám otvírá sám pan král. 
V zemi své vítej nazpátek, 
tady nezůstává nikdo sám, 
v zemi pohádek láska zvítězí, 
ve svém srdci cítíš kudy jít, 
 kudy jít. 
 
To, o čem se vám jenom zdá, 
po čem každý tajně touží, 
v zemi jiné - právě tam, 
děti už dávno všechno znaj. 
Tak jen vítej v zemi pohádek, 
beze zloby, bez hádek, 
v zemi co nemá konec ani začátek. 
Tak vítej... 
 
Ref.: 
 Země pohádek, zázraků 
země dětských snů a přání. 
Všichni jsou zvaní, jen račte dál, 
bránu vám otvírá sám pan král. 
V zemi své vítej nazpátek, 
tady nezůstává nikdo sám, 
v zemi pohádek láska zvítězí, 
ve svém srdci cítíš kudy jít, 
 kudy jít. 
 
Země pohádek, zázraků. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz