Méďové - brum brum brum

- Filmové melodie

Co to leze ze křoví? 
 No tak, honem, kdo to ví? 
 Kdo jsou, lidi zlatý, 
 tři koule chlupatý? 
 Kdopak aspoň napoví? 
 
Možná, že to dovedu. 
 Čenich mají od medu, 
 kožich, děsný tlapy, 
 prach a kule, chlapi. 
 To je parta medvědů. 
 
Brum, brum, brum. 
 O čem se zdá medvědům? 
 Hlavu, zadek, nohu 
 schovej do brlohu. 
 Brum, brum, brum. 
 Brum, brum, brum. 
 Zazpíváme medvědům 
 Dobrou noc, vy šelmy, 
 nechrápejte velmi 
 nebo si zboříte dům. 
 
Lidi ani netuší, 
 jak jim kožich nesluší. 
 Ať mrzne či leje, 
 ví, že hezky hřeje 
 když mráz kouše do uší. 
 
Pak si v teple posedí 
 a tak ani nevědí, 
že, než kožich, čepice, 
 že daleko více 
 hřeje láska medvědí. 
 
Brum, brum, brum, 
 o čem se zdá medvědům, 
 Hlavu, zadek, nohu 
 schovej do brlohu, 
 brum, brum, brum. 
 Brum, brum, brum, 
 zazpíváme medvědům 
 Dobrou noc, vy šelmy, 
 nechrápejte velmi 
 nebo si zboříte dům. 
 
Vojta, Kuba s Matějem 
 usnou než se nadějem 
 Celý den si hráli, 
 jak by pracovali, 
tak copak jim popřejem? 
 
Brum, brum, brum, 
 o čem se zdá medvědům? 
 Hlavu, zadek, nohu 
 schovej do brlohu, 
 brum, brum, brum. 
 Brum, brum, brum., 
 Zazpíváme medvědům. 
 Dobrou noc, vy šelmy, 
 nechrápejte velmi 
 nebo si zboříte dům. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz