Co svět světem stojí

táborová klasika

Hola,ríja,hou                 autor:neznámý 
 
1.Co svět světem stojí, kdo se moře bojí, 
nezná oceán, je špatný kapitán. 
Kdo na všecko reptá, život se ho zeptá: 
"Cíl svůj zdali máš? Dej pozor, ztroskotáš." 
 
 
2.Loď, když kotvy zvedá, námořník jen hledá, 
sličnou děvy tvář, to majáku je zář. 
Večer, když se stmívá s harmonikou zpívá, 
žízeň má jak dům a pije grog a rum. 
 
 
Ref.: 
Hola, ríja, hou! 
Námořník jen slanou vodu honí. 
Hola, ríja, hou! 
Když ji nemá, stále touží po ní. 
Hola, ríja, hou! 
Námořníčka všude rádi mají. 
Když přístav opouští, 
děvče mu odpouští, 
pak zavolá tmou: 
"Hej, hola, ríja, hou!" 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz