Zlatokopecka ze Žatecka

- Filmové melodie

Chmel humulus lupulus vytravalá dvoudomá bylina z čeledi konopovitých. Lodiha dorůstá až deseti metrů. Vážení trapeři, zlatokopové, digeři a vůbec devětačtyřicátníci z doby velké zlaté horčky, nugety, doly to je tak do buffalobilek. Kdepak dneska Aljaška a Klondajk, Žatec, Ústecko a severní Morava, to jsou bonanzy, protože tam roste zlato na chmelových tyčkách 
 
Jo zlatokop šel pěšky za žlutou vidinou 
den za dnem celý zpocený šel zmrzlou pustinou 
měl zkrátka život těžký a zlato nenašel 
však tenkrát neměl tušení že stačí časat chmel 
 
r: 
S aljaškou každý z nás se loučí v školních lavicích 
zlatý ráj nemusí být pouze tam, kde leží sníh 
ať je prach a nebo bídné bláto 
spousta lidí zbírat zlato jde zlato barvy zelené 
 
Ten boj s přírodou krutou a o bohatsví sen 
vždy lákal srdce chlapecké na honbu za zlatem 
že nemá barvu žlutou to někdy nevadí 
to zlato v kraji žateckém má jiné půvaby 
 
r: 
 
zlato barvy zelené, zlato barvy zelené, zlato barvy zelené 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz