Čardáš

Pacifik

Ami    C   Ami  C 
V podniku třetí, cenové skupiny, 
Ami       Csus2   E 
jen málo hostů, vrchní čte noviny, 
Dmi     E    Dmi  E 
vzduch plný kouře a letní bouře, 
Ami         Dmi     E 
zem nezazní ozvěnou, schodiště do sklepení. 
 
Jak noční můry, světlo se chvěje, 
pak zazní hudba, hudba co hřeje, 
a první tóny, vrátí ti srdce, 
to srdce co možná už pro lásku přestalo bít. 
 
Ref: 
Ami     Dmi     Ami  E   Ami E 
Při čardáši, při čardáši, snad i hvězdy po hasnou, 
Ami     Dmi     Csus2   E 
proč se moje srdce plaší, melodií podivnou. 
Csus2   Dmi            E 
Jako řeka co se točí, v divém proudu kolem skal, 
Ami     Dmi      E     Ami E  Ami 
vyšlehne ti plamen z očí, jako by se záz rak stal. 
 
V podniku třetí, cenové skupiny, 
mě svádí k hříchu, ten hřích je nevinný, 
mě svádí tóny, tóny co pláčí, 
a smějí se zároveň než zazní poslední rým. 
 
Kopyta koní, ohně co planou, 
perlivé víno, slzy co skanou, 
všechno se ztrácí, když dozní píseň 
a touhy se rozplynou jako nad ohništěm dým. 
 
Ref 
Při čardáši, při čardáši, snad i hvězdy pohasnou, 
proč se moje srdce plaší, melodií podivnou. 
|: Jako řeka co se točí, v divém proudu kolem skal, 
vyšlehne ti plamen z očí, jako by se zázrak stal. :| 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz