A vy, páni muziganti

- Lidové písně

  D           A        A7  D
1. A vy, páni muziganti, přišla jsem vas jedovať,
  D            A       A7  D
  zahrejte ně túto píseň, kerú vám budu zpívat.
        Emi   A7     D
  štemujte si muzigu, podla mého jazyku,
             A      A7  D
  vy ste všeci grobiáni, já vám ináč neřeknu.

2. Najprve budu jedovať teho s tyma huslama,
  ten by býl dobře udělál, dyby býl ostál doma
  z huslama sa pochlubil, leda peněz nalúdil,
  ten by býl dobře udělál, dyby tu býl, nechodil.

3. A ten šelma s tú píšťalku, ten sa enem usmívá,
  temu je tak dycky dobře, dyž si sem tam zhovívá,
  on by šél rád do nebe, ale on tam nebude,
  protože tam s píšťalkama nepúšťajú do nebe.

4. Cymbalista na svůj cymbál, ten dycky zhusta pere,
  dyž mu chlapci dobře plaťá, on se enem usměje,
  praví svým kamarádům: Dávám vám takú radu,
  dyž vám chlapci dobře plaťá, hrajte jen bez ohledu.

5. Muziganti, to sú chlapci, dostanú sa do nebe
  mezi svaté chocholaté, co dělajú he, he, he,
  najprv pújde huslista a za ním cymbalista,
  najposledy na púl kozi ponese sa basista.
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz