Pojď děvče

táborová klasika

    Pojď, děvče        (Jiří Voldán, John Gollwell) 
================================ 
 
 
         G                        C 
1. Když břeh se blíží, každý vyhlíží, přístavních světel rudý svit, 
           Ami     G        A          D 
  kde malá hospůdka je, a hudba k tanci hraje, tam vesele si zajdu žít. 
       G                     C 
  Tam děvče bude, v sukénce rudé, té srdce roztoulané dám, 
       Ami  G    Emi   A          D 
  hej hola hej , hej hola hej,  vesele si na ni zavolám. 
 
  G                              D 
R. Pojď, pojď, pojď děvče, orchestr v přístavu lákavě k tanci zní. 
                              G  F# G 
  Pojď, pojď, kdož to ví, zda dnešní noc není, pro nás ta po-sled-ní. 
  G                         C 
  Pojď, pojď, námořník, v náručí tvoji chce sladce spát, 
      Ami   G     Emi    A  D  G 
  a zítra jen,  na lásky sen, chce vzpo-mí-nat, 
   C   Ami   G     Emi    A  D  G 
  a zítra jen,  na lásky sen, chce vzpo-mí-nat. 
 
 
  G                              C 
2. Až přijdeš za tmy, k přístavu dát mi, k polibku žhavá ústa svá, 
          Ami         G       A         D 
  uzří jen měsíc bledý, jak v slzách naposledy, mi bílým šátkem zamáváš. 
  G                          C 
  Na širém moři, až západ shoří, se vzpomínkami budu sám, 
       Ami  G    Emi  A          D 
  hej hola hej , hej hola hej,  vesele si na ni zavolám. 
 
 
 
Trampské perly 3 - Pojď děvče   https://www.youtube.com/watch?v=9k3RZWmjM-Q nebo http://www.uloz.to/xJLEPMg/trampske-perly-pojd-devce-mp3 
 
Pozn.: při hraní refrénu části: 
       G  F# G 
  pro nás ta po-sled-ní. 
Zahrajte baré akordy,je to jednodušší přechod na prsty 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz