Všem kdo byli správní trempi

táborová klasika

E7 A F# Hmi E7 A E7 Ami E7 
 
Ami       E7 
Až do prázdných klínù 
Ami     E7 
klímajících skal 
Dmi   E7    Ami E7 
soumrak tmu rozhází 
Ami      E7 
Do nejhustších stínù 
Ami     E7 
jako støípky skel 
Dmi  H7    E7 
jisker proud vyrazí 
 
Dmi              Ami 
S touhle pøedstavou jdou noci páteèní 
Dmi        H7    E7 
hvìzdy nad hlavou žár sluneèní 
 
Ami    E7  Ami     E7 
touha mokasínù všichni do sedel 
Dmi E7    A  E 
zdobených mosazí 
 
 
ref. 
A  E  A   E 
Zùstáváme vìrni 
  A   E   A F# 
tìm dávno pøed námi 
Hmi      E7   F#mi 
všem kdo byli správni trempi 
Hmi    E7  A  E 
známí nebo neznámí 
A  E  A   E 
zùstáváme vìrni 
  A   E  A F# 
dál vlajku neseme 
Hmi        E7    F#mi 
snad se tam v tom trempským ráji 
Hmi      E7  A 
všichni jednou sejdeme 
 
mezihra 
 
Ref 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz