Z filmu Brontosaurus

- Filmové melodie

Píseň z filmu  Brontosaurus     Petr Hapka/Zdeněk Rytíř 
     Ami           F                           Kapo 1. Pražec (dle filmu) 
     Dám Ti těžkou hádanku a když ji uhádneš 
    Dmi         Ami  Emi 
     nečekej žádné uznání. 
    Ami            F 
     Myslím na to ve spánku, kamkoliv se hneš 
    Dmi           Ami 
     tam příroda nemá zastání. 
 
      C          G 
Ref: Kdo odhodil do mechu kus plechu jako past, 
        Dmi         Ami 
     ostré sklo tu kolem nasypal. 
        C           G 
     A kdo tady ve spěchu, kde se laně chodí pást, 
        F          C 
     zničil na co přišel a šel dál 
        1. B / 2. F         C    F C 
    :/ kdo to byl   /: a proč to udělal. 
 
    Řekni mi ja vypadal a řekni co má rád, proč se vlastně vydal do těch míst. 
    Je to nejspíš záhada, kdo ho může znát a umí mluvit, smát se, psát a číst. 
 
Ref: Řekni mi tu příčinu, co náhle z člověka zaviní, že se z něj vandal stal 
     nechytíš ho při činu, to by ses načekal zničil na co přišel a šel dál 
     :/ kdo to byl /: a kam se uschoval 
 
    Zpívám píseň chemickou všem lesním studánkám,do kterých se úzkost chodí skrýt 
    kyselinu dusičnou do dlaní nabírám a ta, jak známo, ta se nedá pít. 
 
Ref: A pak chodím po poli jako v laboratoři, už mám sbírku všech umělých hmot. 
     Nikoho to nebolí, jenom v řece úhoři vzpomínají na čistotu vod . 
     :/ ta by jim /: dneska přišla vhod. 
 
    Naber si vzduch do dlaní, dobře jej uschovej, nejvzácnější  ze všech klenotů. 
    Až nebude k dostání a ani na prodej a svět se skryje v dým a temnotu. 
 
Ref: Pak otevřeš tu svou skrýš, kolem dokola je svět, může-li se ještě světem nazývat. 
     Nebe je ocelová mříž, svět je terč, my jeho střed, na něm nápis “ Pozor nedýchat!” 
    :/ a to ne /: to se nesmí stát 
     Pak otevřeš tu svou skrýš, nadýchneš se z hluboka stale čerstvé jarní povětří. 
     Víc už nikdy nespatříš, ani jednou do roka, nikdo zatím vzduchem nešetří 
    :/ je ho dost /: zatím s ním nikdo nešetří. 
 
 
   Ve studánce v kapradí zbyl až u dna divný kal, v potoce je pěna šedivá. 
   Kdo se na břeh posadí, nad vodou by zaplakal a tak dělá, že se nedívá. 
 
 
Ref: Kde jsi vodo průzračná jako krásný diadem a kde je ten měkký stinný mech. 
     Živá vodo zázračná, patřila jsi lidem všem zbyl po Tobě jenom uschlý břeh. 
     :/ zbyl po Tobě /: jenom uschlý břeh. 
 
 Ref: Kdo teď přijde na řadu, bizon, káně, nebo lev, mizí bílí lední medvědi. 
     O to víc je úřadů, o to větší hluk a řev a nakonec dojde na lidi. 
     :/ neříkej /: , že o tom nevědí!? 
 
   Naše Země kulatá byla kdysi nahatá a teď obléká kabát z betónu. 
   Drží ani nedutá, cesty pro auta a náhrdelník z jasných neónů. 
 
   Dřevo-kouzelnický stůl, sladké dřevo-kytara, to jsou jména, která každý zná. 
   Každý názvům přivyknul a o víc se nestará, jména stromů dávno nepozná. 
 
   Brontosaurus bude žít, voda bude zurčet dál a bude nám zpívat ptačí sbor. 
   Včely budou z květin pít, les bude stát tam, kde stál a bude vát svěží vítr z hor. 
 
Ref: My nechceme smetiště z téhle krásné krajiny, z hustých lesů, polí ,řek a luk. 
     Aby tady na přístě nezbyly jen pustiny, špína, odpad, prach, smog a hluk 
    Brontosaurus bude žít……………. 
                            ………a bude vát svěží vítr z hor. 
    :/ svěží vítr /: svěží vítr z hor. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz