Nesem vám noviny

vánoční

 D  G  D  G  D  A7  D 
Nesem vám noviny, poslouchejte 
    G   D  G D  A7  D 
z betlémské krajiny pozor dejte. 
 D          A7 
Slyšte je pilně a neomylně 
 D          A7 
Slyšte je pilně a neomylně 
D  A7  D 
rozjímejte 
 
 
Synáčka zrodila čistá panna, 
 
v jesličky vložila Krista pána, 
 
:jej ovinula a zavinula: 
 
 
Pentličkama. 
 
 
K němužto andělé z nebes přišli, 
 
i také pastýři jsou se sešli, 
 
:jeho vítali, jeho chválili, : 
 
 
Dary nesli. 
 
 
Vítej nám Ježíšku z nebe daný, 
 
který ses narodil z čisté panny. 
 
:Dohlédni na nás, dál přijmi od nás: 
 
 
tyto dary. 
 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz