Prázdná sedla

táborová klasika

PRÁZDNÁ SEDLA			BILLY HILL, RUDLA JURIST 
 
Ami	 D7	  Ami  D7 
Ač stojím sám v staré ohradě, 
	Ami	  E7	Ami 
přece jen pocit divný mám 
	 D7  Ami  C+ 
že nejsem sám, že se ohradou 
C	 C7	  G7 
tajemné stíny plouží tmou 
 
R.: 
C   C7		  F Fmi C	 D7	 Dmi G7 
Prázdná sedla v staré ohradě o dobách dávných sní 
    C	  C7	F		 Fmi 
když za noci prériemi po cestách dalekých 
   C	   G7	 C 
jeli lovci v stopách bůvolích, 
C   C7     F Fmi C	  D7 Dmi G7 
dávno už ve staré ohradě pohasla ohňů zář, 
   C		C7	 F		  Fmi 
vítr nad savanou zpívá smutnou píseň hvězdám vstříc, 
	 C	    G7	 C 
o těch, kteří nevrátí se víc. 
 
Ami  D7  Fmi			   Cmi 
Prázdný srub v tmě se noří, zbraně pokrývá rez, 
Ab	 Adim	 Fmi		Dmi	G7 
pušky již nehovoří, jen šakal kvíli kdes. 
C	C7	  F  Fmi C	  D7	Dmi G7 
Prázdná sedla v staré ohradě, nepříjde nikdy víc, 
	  C		C7	   F		Fmi 
ten, kdo s vámi v dobách dávných v trysku s větrem o závod 
C		  G7	 C 
velkým dobrodružstvím jezdil vstříc. 
 
 
Není zde kouř, neboť dávno už 
oheň tábora navždy zhas, 
zmlk kytar hlas, jenom v dáli kdes 
písničky staré šeptá les. 
 
R. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz