Sbohem lásko já jedu dál

- Filmové melodie

Předehra: B, Es, B, Es 
 
  B    F      Gmi    B 
Jak rád bych dopsal ještě jeden verš 
  Cmi   B      F 
už svítá a čaj bych si dal 
    Dmi    Cmi B    F 
ještě jednou jsou tvá ústa můj terč 
    Gmi  F    B F 
Sbohem lásko, já jedu dál. 
 
 
Šedá dálnice a náklad za zády 
Je můj svět který někdy zmapoval 
Svět tiráků skoupých na parádu 
Sbohem lásko já jedu dál 
 
Rec: Plnou nádrž, prosím ! Je tu někde telefon ? 
   Haló, haló, to jsem já lásko ! Ne, neutíká to. 
   Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už 
   dopil. A tu naši písničku už stokrát přezpíval. 
   Tak sbohem lásko já jedu dál 
 
Už týdny jedu kolem známých míst 
Doma sníh tady jižní karneval 
Z mých pohledů budou si pošťáci číst 
            G 
Sbohem lásko já jedu dál 
 
 
Mezihra: sax - variace na základní melodii 
     C G Ami C Dmi C G Emi Dmi C G 
 
    Ami  G    C  G 
Sbohem lásko, já jedu dál. 
 
 
Rec: S plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Pak na 
   příští jízdu se mnou se sbal. 
 
Zpěv: Abych už víc já nemusel nad ránem říct - 
   sbohem lásko já jedu dál. 
 
Na ná na ná ... 
Sbohem lásko já jedu dál 
 
Rec: Nalej mi, kamaráde, plnou ! Jak už to bejvá 
   s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř 
   mi, že zvonil jsem dlouho ! Pak ve dveřích 
   s ní cizí chlápek stál a tak jsem řek jen - 
   sbohem lásko já jedu dál 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz