Chvíli stůj (Lizzie lou)

Balzám

Říkám vám že mám rád whisky 
nechávám být rodný dům. 
Toulání to je mi blízký 
a tak mířím dál vstříc jen svým snům 
 
R: Chvíli stůj, chvíli stůj, 
   říkává i kámoš můj 
   já však mám jen pár svých snů 
   řeknu jen goodbye hvízdá vlak můj. 
 
A tak dál až na kraj ráje 
letím dál vstříc krásným dnům. 
Tulákům vítr tam hraje 
nocí zní to stejný blues. 
 
R: Chvíli stůj, chvíli stůj, 
   říkává i kámoš můj 
   já však mám jen pár svých snů 
   řeknu jen goodbay hvízdá vlak můj. 
   řeknu jen goodbay hvízdá vlak můj. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz