Jízda králů

Ulrychovi

  D     E  D A D 
1. Ještě ohník hoří maličko, 
            E D A D 
  však ty se k nám vrátíš brzičko. 
  G          D        A 
  Malovaná, vyšívaná, v sedle vraných koní, 
  D          E  D  A D 
  však ty se k nám vrátíš, písničko. 
 
 A      D      A       D 
2.Jedou k vám, jedou k vám, Pálavou lesem jedou k vám, 
 A      D      A       D 
 jedou k vám, jedou k vám, jízdou králů jedou k vám, 
 A      D      A       D 
 jedou k vám, jedou k vám, Podlužím lesem jedou k vám, 
 A      D      A       D 
 jedou k vám, jedou k vám, jízdou králů jedou k vám. 
 
  Hmi      Emi     A       D     A 
R. Prach se víří vlaje hříva vzhůru dědinou průvod zpívá 
  Hmi      Emi      A     D 
  v ostruhách se slunko zhlíží blesky zažíhá. 
 
3. Jedou k vám, jedou k vám, révovým lesem jedou k vám, 
  jedou k vám, jedou k vám, povídám, že jedou k vám. 
  Jedou k vám, jedou k vám, duní zem, tenhle rytmus znám, 
  jedou k vám, jedou k vám, povídám, že jedou k vám. 
 
R: Hořká vůně zralých strání, písní bylina umřít brání, 
  v dálavách se jízda ztrácí, nápěv zůstává. 
 
R: V prachu teskná pentle zbývá, smutek loučení rosa smývá, 
  večerní se brodím trávou, s ozvěnou pak poslouchám. 
 
4. Poslouchám, poslouchám, s ozvěnou tiše poslouchám, 
  poslouchám, poslouchám, hořkou vůni poslouchám. 
  Jedou k nám, jedou k nám, Kruvířem lesem jedou k nám, 
  jedou k nám, jedou k nám, jízdou králů jedou k nám. 
 
5. Jedou k nám, jedou k nám, duní zem tenhle rytmus znám, 
  jedou k nám, jedou k nám, jízdou králů jedou k nám. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz