Anna (Čarodejnice z Amesbury)

- Filmové melodie

1, Anna to byla dívka, která byla z Náchodu, 
  a každé ráno chodívala ráda za školu. 
  Sousedé o ní říkali, že velmi málo zná, 
  Že se práci vyhýbá a na kytaru hrá. 
 
2, Onoho rána náhle rum žaludek obrátil, 
  a známý se od ní urychleně odvrátil. 
  Každý zná tu knajpu nečistou, ze které vychází, 
  A na cestě její jí prašivý pes provází. 
 
3, Tak Annu hned před ředitele předvést nechali, 
   a když jí vedli chodbou, děcka po ní plivaly. 
   Už je konec s tvým zvracením, už nám nic nezničíš, 
   a všichni řvali s oddechem „na Detox poletíš“. 
 
4, Dosvěčil kantor pak, že ví o jejím řádění, 
   překrásná dívka jak se ve výrostka promění. 
   A městem běhává s láhví poloprázdnou, 
   a malá děcka mlátívá rukou špinavou. 
 
5, Jiný si na ní taktéž naříkal, že je to rotyka 
   že k ránu chodí domů zpískaná jak motyka. 
   Je třeba jednou provždy ukončit rumové řádění, 
   A všichni křičeli jak posedlí „do pasťáku s ní“. 
 
6,  Rejstříky trestu tého nahlas byly přečteny, 
   pak ze školní rady povstal inspektor shrbený. 
   „ Máš v deníku psáno: nebudu se nikdy s ničím dřít, 
   a před každičkým učením, budu se na pozoru mít.“ 
 
7,  Anna tam stála s hlavou jenom mírně ušatou, 
   a její slova zněla síní s divnou ozvěnou. 
   „Pohrdám vámi, neznáte nežli ájinu, děják, 
   a každém z vás říkám jen, zatracenej tuberák.“ 
 
8,  Tak vzali Annu na prázdný plac dolů před školu, 
    a tam už stálo auto s dvěma fízly v pozoru. 
    A ona stála bezbranná, však s hlavou červenou, 
    skočila rychle pod auto a měla to za sebou. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz