Jimmy Lackland

táborová klasika

 
        Ami      E       Ami 
      1) Jimmy Lackland slyšel dávnou zvěst, 
             E   Ami 
        good navigation, ahoj. 
                E      Ami 
        Že na Red Baungu ukryt poklad jest, 
             E   Ami 
        good navigation, ahoj. 
         Dmi   Ami 
        I vydal se,kde palmy pnou se výš, 
          E      Ami 
        kde pod nimi se bídná krčí chýš. 
 
          Dmi   Ami     E     Ami 
    Ref.: Kde vln, vln řev, zaznívá domorodců zpěv 
        Dmi Ami        E  Ami E  Ami 
       (:Óóó,fugatiya,lohatey, alohatey,ongaru:) 
 
 
     2)  S přílivem, když k břehům přirazil, 
        good navigation, ahoj. 
        A ušel pralesem několik mil, 
        good navigation, ahoj. 
        Však když chtěl přejít jakýs? prudký sráz, 
        jím otrávený oštěp projel v ráz. 
 
    Ref.:  Kde vln,vln řev....... 
 
     3)  Jeho Mary neví ještě dnes, 
        good navigation, ahoj. 
        Kde její milý Jimmy mrtev kles, 
        good navigation, ahoj. 
        Zda jeho hlava zdobí někde chýš, 
        kde ohňů dým se zvedá výš a výš. 
 
   Ref.:  Kde vln,vln řev....... 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz