Odešel kamarád

táborová klasika

 
      D    A7   D  D7 G          D 
   1.  Do osady přišla dívka, slzy v černých očích má, 
            A7   D  E7       A 
      Podává nám lístek bílý třesoucíma rukama. 
      Emi          A7  D       A7 
      Shlukli se všichni kol dívky zdrcené osudem zlým. 
      D            A7           D 
      když v tom druh pozvedne oči,praví k nám hlasem tichým. 
 
      D                  A7 
   R.:  Povstaňte,kamarádi,přestaňte jásat a hrát, 
                        D 
      odešel nám již navždy náš drahý kamarád. 
         (nebude slyšet)     D+ G 
      Nikdo už neuslyší v osadě jeho hlas, 
      Gmi  (již)     D    Emi    A7  D 
      Nikdy už nepřijde hoch ten do chaty mezi nás. 
 
   2.  Smutno je v okolí celém,kde dřív zněl jásot a zpěv. 
      Nad osadou vlajka černá věští nám osudu hněv. 
      Z dáli hlas zvonu dolíhá,v duších nám leží tíseň, 
      vzpomínkou na tebe,hochu,v dáli zní naše píseň. 
 
   R.:  Povstaňte..... 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz