Do práce mladý horník kráčí

lidovky

A    D   E7   A       E7  A  D A 
Do práce mladý horník kráčí, po boku dívku již má rád. 
    D       E7 D    A   E7    A 
Ona ho k šachtě dopro vází, růžičku mu dává na kabát. 
Vem si tu růži - ta je z lásky, bude tě bránit pod zemí. 
Miláčka svého vroucně líbá, tiše pláče: prosím, vrať se mi. 
Však osud nepřál jejich lásce, dívčinu prosbu zatratil. 
A mladý horník ke své milce, nikdy víc se domů nevrátil. 
Když mladé tělo vynášeli, na nebi zhasla hvězdička. 
A v jeho ruce uvadala, jeho milé, rudá růžička. 
Zem náruč svou již otevírá,na rakev květy padají 
a jeho věrní kamarádi hornickou mu píseň zpívají. 
Spi sladce drahý kamaráde,co osud vzal,to nevrací, 
my vzpomínku ti zachováme,vždyť jsi dal svůj život za práci. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz