Co tedy vlastně

Ryvolové bratři

Vokounovi jako svou 250. písničku 
se shovívavým úsměvem 
 
 
Jak daleko a blízko 
jak vysoko a nízko 
jsou ptáci které znám 
co chodí jenom tam 
kde zůstal život stát 
Na čem tedy dneska vlastně záleží 
možná že jen na tom že nežijem ve věži 
V prvním patře že se nechá obyčejně žít 
zatím co se v druhým patře nechá někdo bít 
 
Na čem tedy dneska vlastně záleží 
když už na ničem tolik nezáleží 
Kdybychom se znali jako přátelé 
odešli bychom do Jé Zet Dé 
Jak dlouho lampa svítí 
jak dlouho voní kvítí 
To všechno asi ví 
lítavci blázniví 
snad nechají mě spát 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz