Džber a kord

muzikály

Dracula    Šašku! 
Šašek     Vítej, pane můj, buď zdráv. 
Jak dopadla tvá mise? 
Dracula    Padlo osm tuctů hlav. 
Jo, většinou ty lysé. 
Šašek     Říkalo se v kraji 
za mých mladých let: 
staří přednost mají, 
ale mládí vpřed! 
Dracula    Plácáš, nemáš představu, 
zde vůbec nešlo o věk. 
Ten, kdo dnes přišel o hlavu, 
byl pouhopouhý... 
Šašek     ...člověk! 
Dracula    A v tom se právě pleteš! 
Padla jen chátra, veteš! 
Prostě jsem jen zrno, zrno zbavil plev! 
Šašek     Ó, pane, to je jiná! 
Já už se bál, že tekla krev. 
Dracula    Šašku! Jak pot či slina 
i krev je jen tekutina 
a proto vždycky poteče. 
Šašek     Máš se nač těšit, člověče. 
Dracula    Já vidím budoucnost tak jako na dlani. 
Z gruntu zem očistit, to je mé poslání. 
Dracula    Svět je dnes 
přelidněn, 
hůř se mu to kroutí, 
plebs a kněz, 
ten i ten, 
samí darmožrouti. 
Mně můj džin 
vnuknul čin, 
čin, jak s tím zlem hnouti - 
Dracula 
a rytíři   Mord! 
Kazisvět, 
lidský brak 
ujídá z tvé mísy. 
Nicka, skřet 
skončí tak, 
jak jen zaslouží si: 
sekne meč, 
skuč a breč, 
krysy ať si křísí 
Dracula 
a rytíři   Lord! 
Šašek     Můj obdiv za pár moudrých slov, 
jsi šlechtic, jak se sluší. 
Mesiáš i filozof 
se skrývají v tvé duši. 
Říkal jeden prelát, 
přítel rodinný, 
že kdo nemá co dělat, 
tvoří dějiny. 
Dracula    Celkem vtipná narážka, 
však trošku jsi mě zranil. 
Můj přítel přišel o šaška, 
jenž příliš hloupě... 
Šašek     Žvanil! 
Dracula    Jak poučil jsem kněze, 
žvanivost má své meze! 
Těch tvých drzých řečí 
jsem už zkrátka syt. 
Šašek     Odpusť mi, tady klečím, 
chtěl jsem tě pouze rozptýlit. 
Dracula    Nestojím o tvou péči! 
Poděkuj mému meči, 
že tebe nechá naživu. 
Šašek     Tvůj meč je hoden obdivu. 
Dracula    Kuš! 
Ksakru, nezdržuj mě už! 
Spěchám ke své milované! 
Šašek     I já jsem ji vždy miloval, můj pane. 
Ten jeho hnusně sprostý akt 
měl snad i stránku kladnou. 
Vždy rukou lotra, fakt, 
i jiní lotři padnou! 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz