Zelený pláně

táborová klasika

  Ami    Dmi Ami  E7 
1. Tam kde zem duní kopyty stád 
  Ami    Dmi   C       G 
  znám plno vůní co dejchám je tak rád 
  F      G   C  Ami 
  čpí tam pot koní a voní tymián 
  Dmi    G     C     E7 
  kouř obzor cloní jak dolinou je hnán 
  Ami   Dmi    Ami  E7   Ami 
  rád žiju na ni v tý plá - ni   zelený. 
 
2. Tam kde mlejn s pilou proud řeky hnal 
  já mněl svou milou a moc jsem o ni stál 
  až přišlo psaní ať na ni nečekám 
  prý k čemu lhaní a tak jsem zůstal sám 
  sám znenadání v tý pláni zelený. 
 
  F         G     C 
R: Dál čistím chlív a lovím v ořeší 
  F        G7    C 
  jen jako dřív mě žití neteší 
  Ami        Dmi 
  když hlídám stáj a slyším vítr dout 
  Ami     Dmi H7       E7 
  prosím ať ji poví že mám v srdci troud. 
 
3. Kdo ví až se doví z větrnejch stran 
  dál že jen pro ni tu voní tymián 
  vlak hned ten ranní ji u nás vyloží 
  a ona k spaní se šťastná uloží 
  sem do mejch dlaní v tý pláni zelený. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz