Telefonní číslo

O.O.T.M. Lokomotiva

Mám já, mám já problém věčný, 
trable mý jsou nekonečný. 
 
Je to pro mne nebezpečný, 
týká se to mojí slečny. 
 
Vždy se vypaří jak voda, 
je to pro mne velká škoda. 
 
Voda ta se mění v páru, 
a tak zase končím v báru. 
 
 
Často po ní takhle pátrám, 
a tak očividně chátrám. 
 
Tam kde bejvá teď už není 
a tak není k nalezení. 
 
Proto důsledně chci po ní 
její číslo telefonní. 
 
Dej mi, dej mi svoje tele- 
fonní číslo do postele. 
 
Telefonní číslo dej mi 
a tím ze mě trable sejmi. 
 
Dej mi, dej mi tvoje tele, tele, o jé 
fonní číslo do postele. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz