Ktož jsú boží bojovníci

Husitská

Ami      G   Emi C   H7 Emi 
Kdož jsú boží bojovníci a zákona je-ho 
Emi     C      D     G 
prostež od boha pomoci a úfajte v něho 
Ami         G    H7 Emi 
že konečně vždycky s ním svítězíte. 
 
Ami       G    Emi  C      H7 Emi 
Kristusť vám za škody stojí, stokrát viec slibuje, 
Emi      C      D       G 
pakli kto proň život složí, věčný mieti bude; 
Ami         G     H7 Emi 
blaze každému, ktož na pravdě sende. 
 
C  G   D  Emi C G Ami C   D  Emi 
Tenť pán velíť se nebáti záhubcí tělesných, 
G    C   Ami        G     Ami 
velíť i život složiti pro lásku svých bližních. 
 
Protož střelci, kopiníci řádu rytieřského, 
sudličníci a cepníci lidu rozličného, 
pomnětež všichni na pána štědrého! 
 
Dávno Čechové řiekali a příslovie měli, 
že podle dobrého pána dobrá jiezda bývá. 
 
Nepřátel se nelekajte, na množstvie nehleďte, 
pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte 
a před nepřáteli neutiekajte! 
 
A s tiem vesele křikněte řkúc: Na ně, hr na ně! 
Zbraň svú rukama chutnajte, bóh pán náš, křikněte! 
 
Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno, 
svých hauptmanóv pozorujte, retuj druh druhého, 
hlediž a drž se každý šiku svého! 
 
Vy pakosti a drabanti, na duše pomněte, 
pro lakomstvie a lúpeže životóv netraťte 
a na kořistech se nezastavujte! 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz