Stroj

Rak Jan Matěj

  D     C9      D    B9 
1. Ačkoli v technice jsem dokonalá nula, 
  D     C9     D      B9 
  ač nemám ponětí, co tištěný je spoj, 
  F#    Bbmi       C#7     F# 
  kéž by mi technická část z vás teď prominula, 
  D        C9  D       Ddim 
  já bych chtěl v pokoji u sebe mít stroj. 
 
2. Vlastně by nemusel být tak docela celý, 
  stačí pár koleček a třeba nějaký píst, 
  dokonce klidně by moh' být i bez hřídelí, 
  snad jenom se šroubky jsem si zcela jist. 
 
3. Co na tom, že o strojích nemám ani zdání, 
  to nemůže mi bránit, abych je měl rád, 
  jenomže stroj se velmi těžko shání, 
  já bych byl ochoten všechno za něj dát. 
 
  D      A   F#      Hmi 
R: Až si někdy někoho pozvu k sobě domů, 
  D      A     F#     Hmi 
  kupříkladu známého či krásnou neznámou, 
   H7   Emi   G      D 
  uprostřed řeči pak nastane bod zlomu, 
   Fdim   G#dim    Hdim     A7 5# 
  "proboha," řekne, "a k čemu máš ten krám?" 
 
3. Vyvést však z míry se tím nenechám, 
  s pýchou pak řeknu a bez vzrušení, 
  že vlastně nevím, k čemu ho tu mám, 
  D     C9     D 
  že vlastně vůbec nemám tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tušení. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz