Svatá válka

Rudoarmějské písně

Svatá válka 
 
Hudba: A. Alexandrov 
Slova: B. Lebedev-Kumač 
Již vstávej země ohromná, 
již vstávej vkrutý boj, 
jde cháska vrahů ničemná, 
ji rázně bít se stroj! 
 
refren: 
Ať svaté naše nadšení 
se vzdouvá jak vln proud! 
Svět válka naše přemění, 
jež má vždy svatou slout! 
 
Jak pólům v ničem společným 
vždy soupeřit je nám. 
Chcem vést lid ke dnům slunečným, 
chtí vládnout oni tmám. 
 
refren 
 
Hned rány naše zakusí, 
kdo týrat přišel nás, 
jich loupeživé pokusy 
a trýzně smetem v ráz. 
 
refren 
 
Jak vzlétnou hordy divoké 
nad krásnou naši zem, 
ty pláně rodné široké, 
my bránit všichni jdem. 
 
refren 
 
Nic chásku vrahů nečeká, 
než koule přímo v leb, 
ta trýznitele člověka 
hned sklátí v širou step. 
 
refren 
 
My rvát se budem ze všech sil, 
nám vůle v srdci plá, 
by v krátku vrahů zbaven byl 
Svaz náš, zem veliká. 
 
refren 
 
Již vstává země ohromná, 
již vstává v krutý boj, 
jde cháska vrahů ničemná, 
již rázně bít se stroj. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz