Líza

Lutka Petr

  G     C   G        C    G 
1. Nad městem kopec ční, jednoho rána na něm stála, 
        C  G      D   G 
  šaty měla sváteční, Líza se jmenovala. 
  G      C       G 
R: Lízo, Lízo, proč na kopci stojíš, 
        C     G 
  Lízo, Lízo, co z toho máš, 
         C       G 
  Lízo, Lízo, proč na kopci stojíš, 
     D   G 
  na co se koukáš? 
  G     C   G        D  G 
2. Lidé se shlukovali na stařičkém náměstí, 
  G     C  G  A    D 
  o Lízině počínání kolovaly pověsti, 
  G      C  G     C   G      D 
  jeden říkal to, druhý zase tohle, nikdo přesně nevěděl, 
  G       C   G      C   G     D     G 
  a tak každý stál a pro sebe se ptal, kdykoli se na ni zahleděl. 
R: 
   G   C   G   C    G   C  G    C 
3. Ptal se Jan a ptal se Pavel, ptal se taky místní blázen, 
  A               D 
  každičkej to vědět chtěl, ale vysvětlit nic neuměl, 
  G   C  G   C  G   C   G 
  potom Líza sestoupila na stařičké náměstí, 
      C   G  C   A      D 
  ke všem lidem promluvila hlasem plným bolesti: 
    G    C   G   C   G     D 
  "Zvláštní, že vás výstřednosti všední málo zarazí, 
  G   C   G   C   G  D   G 
  co se kolem dnes a denně mezi váma přihází, 
      C   G  C  G   C  G 
  to, že pan A ženu bije a na děti neplatí, 
     C  G   C   A      D 
  pan B zase denně pije, dokud sebou nemlátí, 
  G   C    G   C   G      D 
  pan C zase v práci krade vše, co není přibité, 
  G   C   G  C  G   D   G 
  to vás vůbec nerozhází, ač to denně vidíte, 
      C   G   C   G    D 
  a když já na kopec vyjdu, nepiju a nekradu, 
  G  C   G    C    G   D  G 
  do duší vám neklid vnikne, hned tušíte záhadu." 
R: 
  G      C   G      D  G 
4. Lidé, jak to uslyšeli, nečekali na radu, 
       C   G A     D 
  kamenem ji udeřili na čelo a na bradu, 
   G   C   G  C  G     D 
  v tichosti ji pochovali tam vysoko na kopci, 
  G   C   G  C   G  D  G 
  jen ptáček si zanotoval do večera nad obcí. 
R: Lízo, Lízo, proč na kopci ležíš, 
  Lízo, Lízo, co z toho máš, 
  Lízo, Lízo, proč na kopci ležíš, 
  na co se koukáš? 
 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz