Tulipán

- Folk

    Ami      C      Dmi     G
1. Ani nevím,kdy to bylo,kdy se tohle přihodilo,
       Dmi      G     E
  proč jsem na ni tenkrát vůbec zavolal: 
      Ami    C      Dmi       G
  „Počkej, děvče,už je tma.Nebo jíš se jít tak sama?
     Dmi       G       E  E7
  Jestli budeš chtít,já půjdu s Tebou dál. 
      Dmi       G       C       Ami
  /:Zeptala la se :“Nač ta slova?“,políbila mě, a pak znova
   Dmi     G     E
  a do ruky mi dala tuli pán.:/

2. Tak mi něco povídej,řekla,nebuď na mě zlej 
  já v tu chvíli nevěděl jsem,co jí říct. 
  jestli budeš mě mít rád, nemusíš se o mně bát
  ale pak už nesmíš přestat nikdy víc
  /:A pak jsem šel s ní domů,cestou plnou zelených stromů, 
  cvakla klika,my jsme spolu přešli práh.:/ 

3. Židle, postel, lampa, stůl, váza s kytkou, lžička a sůl, 
  pohled očí který teď už nepoznám. 
  Šeptal jsem jí „Mám Tě rád“, začala se tiše smát, 
  řekla „ Počkej chvíli,přinesu Ti čaj“. 
  /:Napřed chtěla,abych jí líbal,a pak se bála, že bych se díval, 
  jak ji předtím ještě nikdo neviděl.:/ 

4. Řekla:“ Napřed musím znát,jestli mě máš vůbec rád.    
  nežli sebe sama dám ti, tak poslouchej.
  /:Kdyby si na malou chvíli,tulipán svou hlavu schýlil,
  já Ti zmizím a už mě víckrát nehledej“.:/ 

5. Láska kouzlem zamčená,dívka kouzlem zmatená 
  ani nevím, co to vůbec znamená. 
  Ztratil sem ke štěstí klíč, viděl sem, že je to pryč, 
  viděl sem jak je mi náhle vzdálená.
  /:Ona se jen šťastně smála,nevypadala,že by se bála. 
  Že bych jí moh někdy přestat milovat.:/

6. Pak jsem musel zavřít oči,viděl jsem jak se to točí 
  věděl jsem,že je pryč a že jsem sám. 
  Byl bych věřil, že co se stalo,že se mi to jenom zdálo 
  kdybych neměl v ruce zvadlý tulipán. 
  /:Vyčítám si,že svou vinou,teď musím hledat dívku jinou, 
  ale takovou už nikdy nepotkám.:/


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz