Příbuznej

Keks

C   G      Ami 
 Příbuz nej a blonďa tej, 
     F 
Zapomněl z ase snídat, 
Ami     F 
 Večer bude l íp, 
      G 
Bude z něj k ůže líná. 
 
Příbuznej a blonďatej, 
Ztratil ze svý bundy cvok 
A co má bejt, 
Lepší se zapomíná. 
 
   C         Ami 
A tak klidně v koutku s edí, 
    F    G   C 
Hlavou klimbá s em a t am, 
   Ami G  C  G   C 
Odeše l je nom bůh ví ka m. 
 
Skousanej je příbuznej, 
Už zas má velkou žízeň. 
Až se na dno podívá, 
Bude přechytralej. 
 
Skousanej je příbuznej, 
Dá si ještě jeden lok, 
A co má bejt, 
Lepší se zapomíná. 
 
A tak klidně v koutku sedí, 
Hlavou klimbá sem a tam, 
Odešel jenom bůh ví kam. 
 
 C     G 
Up adlo to vž dycky málem, 
 Ami    F 
Ch odilo to t ímhle sálem, 
 C    G 
Ko lečko k roužil, 
 Dmi    G 
Sá m sebe pl oužil. 
 
 
 C       G 
S flaštičkou a s e spacákem, 
 Ami     F 
Kd ysi býval d obrým žákem, 
 C    G 
Ko lečko k roužil, 
 Dmi  G   C 
Ka ždej zapomí ná. 
 
Příbuznej a blonďatej, 
Zapomněl zase snídat, 
Večer bude líp, 
Bude z něj kůže líná. 
 
Skousanej je příbuznej, 
Ztratil ze svý bundy cvok 
A co má bejt, 
Lepší se zapomíná. 
 
A tak klidně v koutku sedí, 
Hlavou klimbá sem a tam, 
Odešel jenom bůh ví kam. 
 
Upadlo to vždycky málem, 
Chodilo to tímhle sálem, 
Kolečko kroužil, 
Sám sebe ploužil. 
 
S flaštičkou a se spacákem, 
Kdysi býval dobrým žákem, 
Kolečko kroužil, 
Každej zapomíná. 
 
Upadlo to vždycky málem, 
Chodilo to tímhle sálem, 
Kolečko kroužil, 
Sám sebe ploužil. 
 
S flaštičkou a se spacákem, 
Kdysi býval dobrým žákem, 
Kolečko kroužil, 
Každej zapomíná. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz